Duurzaamheid

 

Gemini zal tijdens de productie helemaal geen CO₂ uitstoten. Naar verwachting is de hoeveelheid CO₂ die tijdens de aanleg van het windpark wordt uitgestoten, al na zes tot negen maanden productie volledig gecompenseerd.

 

Er worden zeer hoge eisen gesteld om Gemini zo veilig en efficiënt mogelijk te bouwen en te exploiteren. Wij zien het als onze missie schone en veilige energie te leveren waarbij we voor onze partners de maximale waarde realiseren en een zo groot mogelijke, positieve bijdrage leveren aan lokale gemeenschappen en de nationale economie.

 

Ecologische monitoring

Gemini voert een onderzoeksprogramma uit voor de monitoring van mogelijke effecten op het mariene ecosysteem. Dit programma loopt vanaf een jaar voorafgaand aan de bouw van het windpark, vervolgens tijdens de bouw en tot een aantal jaar in de operationele fase. De ecologische monitoring is gericht op het vaststellen van de ruimtelijke verspreiding en eventuele gedragsveranderingen van de in de nabijheid van het wind park aanwezige vogels, vissen, zeehonden en bruinvissen. De resultaten van het monitoringsprogramma worden hier gepubliceerd.