Gemini: Hoe werkt het?

 

Het consortium Northland Power, Siemens, Van Oord en HVC brengt

slimme energie naar Nederland

Terug naar overzicht

3

2

6

7

4

9

8

5

11

12

13

14

15

10

1

1

15

14

13

12

10

9

8

7

6

3

4

2

5

11

In nauwe samenwerking met de leveranciers van de turbines en onze bouwpartners, Siemens en Van Oord, helpen we Nederland zijn energiedoelstellingen te realiseren door 785.000 huishoudens te voorzien van duurzame energie. Dat is slimme energie.

 

Op locatie

Gemini wordt gebouwd met de modernste technologie, zodat veiligheid en efficiency gegarandeerd zijn tijdens de bouw en tijdens het gebruik.

 

Navigatie

De positie van de schepen op zee wordt gevolgd met een automatic identification transponder system (AIS). Om de veiligheid van de bouw- en onderhoudsschepen te waarborgen geeft de transponder van ieder schip elke 2 tot 10 seconden de positie, de koers, de snelheid en het geregistreerde scheepvaartnummer door. Deze gegevens worden ontvangen door schepen in de omgeving en kunnen automatisch worden geplot op een digitale kaart of radarscherm.

 

Projectmanagement op open zee

In dit project gebruiken we een internet-managementtool waarmee real-time interactieve kaarten gemaakt kunnen worden. Met deze tool kan de actuele status van de windturbines en de locatie van medewerkers en schepen (AIS) op een zeekaart worden geprojecteerd. Alle data worden opgeslagen voor de duur van het project. Zo ontstaat er een helder beeld van de voortgang van de activiteiten op de bouwlocatie.

Systemen

Elke windturbine start automatisch op zodra de wind een snelheid van 3 tot 5 m/s (meter per seconde) bereikt. De opbrengst neemt proportioneel toe met de windsnelheid tot een snelheid van 12 tot 13 m/s, het punt waarop de turbine is begrensd op een nominaal vermogen van 4 MW.

Als de windsnelheid boven de maximumlimiet van 25 m/s komt, stopt de turbine door zijn rotorbladen parallel aan de windrichting te zetten. Als de windsnelheid weer onder de maximumwaarde komt, wordt het turbinesysteem automatisch gereset en begint de turbine weer elektriciteit op te wekken.

 

Helikopters

Met de huidige vergunningen mogen overdag helikopters worden ingezet om onderhoudstechnici naar het turbineplatform te brengen. In het ontwerp is uitgegaan van 24/7 helikopterinzet en het project wordt daar ook op ingericht.

 

Corrosiebescherming

Als staal in contact komt met zeewater, treedt er corrosie op. Om dat te voorkomen, wordt er in het Gemini Windpark een geavanceerd systeem toegepast met kathodische bescherming met behulp van opgedrukte stroom. Vier elektrische anodes worden op gelijke afstand van de buitenomtrek van een overgangsdeel (transition piece) geplaatst, en vier er binnenin. De combinatie van zeewater, staal en de gelijkstroom die door de anodes stroomt, creëert een neutrale omgeving voor de overgangsdelen en monopijlers, waarin geen corrosie optreedt.