Nieuws

Meer nieuws

Amsterdam, 20 augustus 2015

 

Gemini sluit overeenkomst voor beheer

en onderhoud windpark

 

Gemini, EWE Offshore Service & Solutions GmbH (EWE-OSS) en Offshore & Wind Assistance (OWA) maken bekend een overeenkomst te hebben gesloten voor het beheer en onderhoud van het Gemini windpark. De overeenkomst loopt vanaf 2016 voor een periode van vijf jaar.

Op 85 kilometer uit de kust van Groningen wordt het Gemini windpark gebouwd. Het windpark, dat niet zichtbaar is vanaf het vasteland, bestaat uit twee gebieden van elk 34 vierkante kilometer. De bouw begon in juli van dit jaar en het park zal naar verwachting volledig operationeel zijn in 2017.

 

OWA is verantwoordelijk voor het onderhoud en de inspectie van alle funderingen en alle boven –en onderwaterinstallaties van het windpark. Daarnaast dragen ze zorg voor de inspectie van de kabels en de erosiebescherming, en de logistiek. EWE-OSS verzorgt het beheer, onderhoud van en toezicht op de twee offshore hoogspannings-substations en het landstation in Eemshaven, inclusief alle logistiek. Daarnaast zal EWE-OSS verantwoordelijk zijn voor het netwerk van de twee 220 kV exportkabels die de elektriciteit naar land transporteren en de 380 kV kabel die de elektriciteit vervolgens naar het netwerk transporteert.

 

“Om het park tot een succes te maken is effectief beheer en onderhoud cruciaal,“ zegt Matthias Haag, CEO van Gemini. “We zijn erg blij met deze samenwerking. Zowel EWE-OSS als OWA hebben de juiste kennis en ervaring om het in goede banen te leiden.”

 

Gemini bestaat straks uit 150 turbines met een gezamenlijke capaciteit van 600 megawatt en bevindt zich in het deel van de Noordzee waar de hoogste en meest constante windsnelheden ter wereld worden bereikt. Gemini zal een grote bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van Nederland en de Europese Unie voor duurzame energie, waaronder het Europese doel van 20% CO₂-reductie in het jaar 2020. Zodra Gemini operationeel is, genereert het windpark oneindig hernieuwbare energie voor 1,5 miljoen mensen. Dit komt overeen met het totaal aantal inwoners van de drie noordelijke provincies van Nederland.

 

Amsterdam, 20 augustus 2015

 

Het eerste offshore transformatiestation is vandaag op de jacket in het windpark geplaatst.