Over Gemini

 

De wind waait al duizenden jaren met een verbazingwekkende kracht.

Die kracht biedt Gemini een unieke mogelijkheid wind als energievoorziening voor Nederland weer alle aandacht te geven.

Met 150 turbines, 85 kilometer ten noorden van de kust van Groningen en onzichtbaar vanaf het land, wekt Gemini energie op in het deel van de Noordzee waar de hoogste en meest constante windsnelheden ter wereld worden bereikt.

 

Zodra Gemini operationeel is, in 2017, genereert het windpark schone, oneindig hernieuwbare energie voor 1,5 miljoen mensen in Nederland. Dit komt overeen met het totale aantal inwoners van de drie noordelijke provincies.

 

Gemini levert bovendien een grote bijdrage aan het behalen van de doelstellingen voor duurzame energie van Nederland en de Europese Unie. De Nederlandse CO₂-uitstoot zal door het windpark naar verwachting met 1,25 miljoen ton per jaar afnemen. Hiermee speelt Gemini een belangrijke rol in de wereldwijde overgang naar een duurzame toekomst.

Al eeuwenlang gebruiken Nederlanders hun vindingrijkheid om hun voordeel te doen met de wind. Met de bouw en exploitatie van een van de grootste offshore windparken ter wereld, zet Gemini deze traditie voort.

 

Grootste Projectfinanciering

Het Gemini Windpark is het grootste duurzame energie project ter wereld dat op projectbasis is gefinancierd. Deze vorm van financiering (non-recourse finance) houdt in dat de partijen die de leningen verstrekken uitsluitend het project en de projectopbrengsten als zekerheid verkregen hebben. Zij kunnen dus niet terugvallen op de eigenaars van het windpark. Hierdoor stellen de banken extra hoge eisen aan de deugdelijkheid van het project. Gemini is met vlag en wimpel door de zwaarste onderzoeken gekomen. Banken uit drie continenten hebben Gemini hun vertrouwen gegeven.