Q & A

 

Hoe komt de stroom naar het land?

Gemini krijgt 2 exportkabels, die de wisselstroom van 220Kv in Eemshaven aan land brengen. Beide kabels zijn zo’n 120 kilometer lang, hebben een doorsnede van 30 cm en hebben een aluminium kern. Ze komen in Eemshaven aan land waar ze zijn aangesloten op een transformatorstation. Hier wordt het voltage verhoogt naar 380 Kv. Via een kabel naar Oude Schild wordt het windpark aangesloten op het landelijk stroomnet van TenneT.

 

Voor de kabelroute geldt het principe ‘bury and forget’. De aannemers begraven de kabel gegarandeerd 2 meter onder de zeebodem. De kabel zal altijd onder de zeebodem blijven liggen, hoe de zeebodem zich met zijn wandelende duinen in de toekomst ook beweegt. Op sommige plekken wordt de kabel wel tot 12 meter onder de bodem ingegraven.

 

Wie neemt de stroom af?

De meeste stroom die het Gemini Windpark produceert wordt afgenomen door het Delta, het Zeeuwse energiebedrijf. Delta zal hierdoor in één klap de grootste windenergieleverancier van Nederland zijn. Het windpark produceert voldoende om vier keer de bevolking van Zeeland van stroom te voorzien. Een klein deel wordt afgenomen door HVC, een van de aandeelhouders van Gemini.

 

Hoe lang gaan de windmolens mee?

Gemini heeft vergunningen voor de exploitatie van 20 jaar. Na deze periode moet het windpark en alles dat daarvoor in de bodem is gebracht worden verwijderd. Hiervoor is een bankgarantie gesteld van 40 miljoen euro. Door goed onderhoud, kan het windpark economisch gezien veel langer mee. Maar ook door turbines te vervangen door nieuwe turbines die mogelijk nog efficiënter zijn. Voor het onderhoud van het windpark zullen gemiddeld 20 onderhoudstechnici permanent op zee zijn. Zij maken gebruik van speciale onderhoudsvoertuigen die hen naar de windmolens brengen. Liften brengen hen naar de gondels waarin de generatoren en versnellingsbakken zitten.

 

Waarom de naam Gemini?

Het Gemini Windpark bestaat uit 2 windparken met ieder 75 windmolens. Het wordt gebouwd op twee dicht bij elkaar liggende locaties, daar is de naam (Gemini = tweeling) aan ontleend. De officiële namen van de locaties zijn Buitengaats en Zee-energie. Het totale oppervlakte beslaat 2 maal 34 km², 68 km² in totaal.

 

Waarom is windenergie zo belangrijk?

Tegenwoordig zijn we meer dan ooit bewust van de noodzaak van een betere balans met de natuur, vooral over hoe we omgaan met onze energiebronnen. Van onze energieproductie is momenteel 4,5% duurzaam. Om de kabinetsdoelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 te halen zal er flink geïnvesteerd moeten worden in duurzame energie. Windenergie is een efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie, zeker in Nederland, een land waar het veel en hard waait. Op de locatie van het Gemini Windpark is een constante windsnelheid van windkracht 5 of hoger. De Gemini windmolens kunnen blijven draaien tot windkracht 11, daarboven schakelen ze zelf uit.

 

Hoe lang duurt het voor het windpark klaar is?

De bouw van het Gemini Windpark is in januari 2015 begonnen. De verwachting is dat het park in juli 2017 volledig opgeleverd wordt.